OM CANMER

VÅRA KUNDERS IT-AVDELNING

Canmer hjälper privata bolag som behöver en IT-leverantör som kan ta ett helhetsansvar. Samarbetet med våra kunder bygger på ömsesidigt förtroende där allt görs långsiktigt. Canmer Data startades 1991 i Göteborg och startade senare upp en filial i Stockholm. I början av 2022 togs klivet att bli en del av Nordic IT Group som sedan har bytt namn till Aderian Group. 

EN DEL AV ADERIAN GROUP

Aderian utgörs av lokalt ledande bolag med lång erfarenhet och starka varumärken inom IT & applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster säkerhet och digitalisering till mindre och medelstora företag. Alla bolagen verkar under eget varumärke, men drar nytta av varandra när det kommer till geografi, bredare allmän kompetens, samt spetskompetens inom vissa områden. Tillsammans kan vi erbjuda heltäckande tjänster inom IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, säkerhet och digitalisering. 

Aderian finns representerade på fler än 10 orter från Malmö i söder till Örnsköldsvik i norr och har omkring 300 medarbetare.

Det nya namnet ska associera till de mervärden som vi kan addera

Aderian erbjuder ett komplett utbud av säkra och hållbara IT-tjänster som adderar värde och konkurrenskraft till ditt företag. Med lång erfarenhet och hög geografisk närvaro finns vi alltid nära till hands”

© Canmer Data. All rights reserved 2020.