CANMER WEBINAR

HÖSTEN/VINTERN 2021–2022
Vi fortsätter vår webinarserie för företag som vill lära sig mer om IT. Vårt mål är att ge förståelse och inblick för att tillsammans med våra kunder utveckla effektiva och säkra IT-miljöer. Webinaren utgörs mestadels av demo när det är möjligt.
Telefoni i Teams

Torsdag 4/11, kl 08.30–09.15

Surfskydd och antivirus

Tisdag 16/11, kl 08.30–09.00

Sharepoint som intranät och filhantering

Tisdag 23/11, kl 08.30–09.00

Microsofts förändringar i 365

Tisdag 30/11, kl 08.30–09.00

Canmers användarsupport

Torsdag 9/12, kl 08.30–09.00

Powerplattformen i Microsoft 365

Tisdag 25/1 kl 08.30–09.15

IT-säkerhet

Tisdag 8/2, kl 08.30–09.15

Uppdatera till Windows 11

Torsdag 24/2, kl 08.30–09.00

Arbeta med grupper i Teams

Tisdag 15/3, kl 08.30–09.15

Korrekt uppsättning av affärskritiska trådlösa nätverk

Torsdag 17/3, kl 08.30–09.00

TELEFONI I TEAMS
Torsdag 4/11,  kl 08.30–09.15
Tillsammans med operatören Tele10 visar vi hur man kan ringa till fast och mobilnät direkt från Teams. För personer på företag som vill effektivisera intern och extern kommunikation.

Teknisk nivå:

SURFSKYDD OCH ANTIVIRUS
Tisdag 16/11,  kl 08.30–09.00
Vi visar Heimdal antivirus och surfskydd och jämför med Bitdefender och WebProtect. Webinaret riktar sig i första hand till befintliga kunder, men alla är välkomna.

Teknisk nivå:

SHAREPOINT SOM INTRANÄT OCH FILHANTERING
Tisdag 23/11,  kl 08.30–09.15
Canmers Sharepointkonsulter går igenom hur man kan komma bort från en traditionell filserver och samarbeta och strukturera informationen på ett effektivt och användarvänligt sätt. För IT-ansvariga, ekonomichefer och engagerade medarbetare som vill nå högre grad av samarbete och flexibilitet.

Teknisk nivå:

MICROSOFTS FÖRÄNDRINGAR I 365
Tisdag 30/11,  kl 08.30–09.00
Canmer går igenom kommande prishöjning och Microsofts förändringar kring licenser. Vi vänder oss till IT-ansvariga och administratörer på företag som använder Microsoft 365

Teknisk nivå:

CANMERS ANVÄNDARSUPPORT
Torsdag 9/12,  kl 08.30–09.00
Vi går igenom hur vi arbetar i vårt helpdeskteam. Webinaret riktar sig till ekonomichefer, IT-ansvariga och engagerade medarbetare som vill se hur man kan hantera IT-frågor från slutanvändare på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Teknisk nivå:

POWERPLATTFORMEN I MICROSOFT 365
Tisdag 25/1,  kl 08.30–09.15
Skapa automatiska processer, flöden och bygg enklare applikationer för att förenkla vardagen. Konkreta exempel utlovas. För IT-ansvariga, ekonomichefer och engagerade medarbetare som vill se effektivitetshöjande åtgärder i organisationen.

Teknisk nivå:

IT-SÄKERHET
Tisdag 8/2,  kl 08.30–09.15
Våra säkerhetsexperter visar exempel från verkligheten och demonstrerar hur svårt (eller enkelt) det är att nyttja sårbarheter. För IT-chefer eller tekniska medarbetare som vill få en inblick inom IT-säkerhet i allmänhet och hacking i synnerhet.

Teknisk nivå:

UPPDATERA TILL WINDOWS 11
Torsdag 24/2,  kl 08.30–09.00
Vi presenterar Win11 och går igenom hur du får ut mesta möjliga av denna uppdateringen för din dator.

Målgruppen är IT-chefer som får installationstips och nyfikna medarbetare som vill ligga i framkant gällande nya funktioner.

Teknisk nivå:

ARBETA MED GRUPPER I TEAMS
Tisdag 15/3,  kl 08.30–09.15
Teams används flitigt för chat och videomöten. Här visar vi hur man tar steget vidare och bygger grupper. Webinaret riktar sig till IT-ansvariga, ekonomichefer och engagerade medarbetare som vill nå högre grad av samarbete och flexibilitet.

Teknisk nivå:

KORREKT UPPSÄTTNING AV AFFÄRSKRITISKA TRÅDLÖSA NÄTVERK
Tisdag 17/3,  kl 08.30–09.00
Vi visar mätverktyg och ger handfasta tips på hur man skall sätta upp trådlösa nätverk. Målgruppen är IT-chefer eller tekniska medarbetare som har höga krav på täckning, säkerhet och prestanda inom wifi-nätverk.

Teknisk nivå:

ANMÄLAN

En inbjudan i Microsoft Teams kommer att skickas till ifylld adress.

Du behöver inte ha Office 365 eller Teams installerat för att medverka i mötet.

© Canmer Data. All rights reserved 2020.